home | portfolio | cv | archief | nieuws | contact | links
 

Archief

Persbericht

Almere, 2 december 2009

Prijswinnaars WoodChallenge 2009 bekend

Onder belangstelling van ruim 300 aanwezigen reikte Arnold Koomen, directeur Koninklijke Jongeneel bv en juryvoorzitter namens de Koninklijke VVNH tijdens de Houtdag van gisteren de WoodChallenge prijzen uit.

Via een unieke en prestigieuze prijs worden studenten en docenten uitgedaagd een opmerkelijke prestatie of innovatieve en praktisch uitvoerbare vinding neer te zetten, die het gebruik of imago van hout verbetert. De WoodChallenge is hiervoor als jaarlijkse prijs door de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en Centrum Hout, beide te Almere, speciaal in het leven geroepen.

Voor de WoodChallenge 2009 werd het record aantal van 21 inzendingen ontvangen. Uit deze inzendingen, die onderling zeer verschillend waren, werd door de deskundige jury aan vier projecten een nominatie toegekend. Kenmerkend voor de vijfde editie van de studentenprijsvraag WoodChallenge is de toegenomen diversiteit van de inzendingen. Zozeer zelfs dat aan twee genomineerden een eerste prijs is toegekend. Gisteren, 1 december 2009, zijn tijdens de Houtdag, georganiseerd door Het Houtblad, Koninklijke VVNH en Centrum Hout in het Muziekgebouw aan ‘t IJ, de prijzen bekend gemaakt en op feestelijke wijze aan de winnaars overhandigd.

Belangrijkste criteria voor de beoordeling waren: durf en visie (het Challenge-gehalte), techniek, vormgeving en commerciële potentie. Daarnaast is gekeken naar het vernieuwende karakter, de consistentie in ontwerp en uitvoering, de wijze van toepassing, de praktische uitvoerbaarheid, de bijdrage aan het imago van hout, milieuaspecten en natuurlijk de getoonde liefde voor het materiaal hout. Bij de beoordeling is tevens rekening gehouden met het opleidingsniveau en het studiejaar.

1e prijs:
Verend hout - mevrouw C.J. Laro (Carolien) HMC mbo vakschool Amsterdam; studierichting Kaderfunctionaris Meubel niveau 4; afstudeerrichting Meubelontwerp

“In ’Verend hout’ heeft Carolien de verende eigenschappen van hout op een wel heel bijzondere en inspirerende wijze tot leven gebracht. Door te experimenteren met het uitfrezen en inzagen van gelamineerde essenhouten delen werd het taaie hout flexibel. Hierdoor kan een plat vlak niet alleen worden uitgetrokken tot een vorm als een feestslinger. Dit heeft uiteindelijk zijn toepassing gevonden in een uiterst modern, decoratief verend stoelkussen. De jury was meteen gefascineerd door de esthetische aantrekkingskracht, enthousiast over de veerkracht van ’Verend hout’. Dit laat zien wat hout echt kan. De jury is ervan overtuigd dat deze techniek wellicht voor vele andere toepassingen geschikt te maken is; een uitdaging om hier verder aan te werken”, aldus de jury.

Ook een 1e prijs werd toegekend aan de inzending die eveneens torenhoog boven de andere inzendingen uitstak qua durf, uitdaging, volledigheid, kwaliteit en passie en liefde voor hout:

Natuurbelevinghostel Munnikenland
- de heer T.R.P. van der Grinten (Tim) en mevrouw L. Verhoeven (Linda)
Avans Hogeschool; faculteit ABI; studierichting Bouwkunde; afstudeerrichting Architectuur

Uit het juryrapport:
“Tim en Linda. Dit is waar de juryleden het voor doen. Wat een prachtige en doordachte uitwerking van de ontwerpopgave. Hoe subtiel is de vertaling. Hoe wonderschoon het ontwerp. De prachtige en vloeiende inpassing in het landschap. Hout is jullie bewuste keuze in haar relatie tot de natuur, maar ook tot de mens, de gebruiker. De keuze voor hout zorgt dat het ontwerp onderdeel wordt van de natuur zonder daar ondergeschikt aan te worden. Het project raakt het cyclische karakter van hout: geproduceerd door het bos, onttrokken aan het bos en weerspiegelt uiteindelijk via jullie ontwerp weer een bos. Een bos met al haar diversiteit en gelaagdheid. De verschillende houttoepassingen en verschijningsvormen complementeren het ontwerp. Ook de technische eigenschappen zijn uitgenut, zoals sterkte, gewicht, isolerend vermogen, brandeigenschappen en akoestische eigenschappen. Hoofdzakelijk uitgevoerd in een nieuw houtproduct: massief houten panelen. Ook aan de technische uitwerking is uiterste zorg besteed. De maquette is wonderschoon en maakt enthousiast.
Crisis of niet: projectontwikkelaars aller lage landen meldt u. Dit project in hout moét gerealiseerd worden. En wel zo snel mogelijk!”

Beide 1e prijswinnaars ontvingen tevens als waardering een certificaat en een geldbedrag van € 1000,-.

Over de resterende twee genomineerden is de jury tevens lovend, maar zijn minder gedurfd en minder goed uitgewerkt. Toch leveren beide projecten ieder met zijn eigen kwaliteiten wel degelijk een bijdrage aan een beter imago van hout en de ruimere toepassing ervan. De durf en visie (Challenge-gehalte) die ten toon is gespreid, de passie waarmee aan de inzending is gewerkt, en de ondersteuning die de inzenders verdienen om hun, kwaliteiten in de toekomst te ontwikkelen en hierbij met hout als uitgangspunt verdient een onderscheiding. De jury heeft echter geoordeeld dat de verschillen tussen de hoofdprijswinnaars en de resterende inzendingen te groot waren om een 2e of 3e prijs toe te kennen.

De jury heeft derhalve besloten onderstaande inzending te belonen met een:

AANMOEDIGINGSPRIJS
Stoel in de stad - mevrouw M.C. Dekker (Marjolein) TU Delft; faculteit Bouwkunde; studierichting Architectuur; afstudeerrichting Public Buildings - Border Conditions

“Privéstoelen in de publieke ruimte groeien uit tot een imponerende ontmoetingsplek is het motto van Marjolein. Haar ontwerp is uitdagend en innovatief, maar beweegt zich volgens de jury op esthetisch vlak tussen uitersten: van uiterst gedurfd en van bijzondere schoonheid tot protserig en alle maat ontberend.”

SlimRenoveren - de heer S.J.H. Vos (Sean) en mevrouw D. de Bruijn (Doris)
TU Eindhoven; faculteit Bouwkunde; studierichting Bouwtechnisch Ontwerpen; afstudeerrichting Productontwikkeling

“Sluit naadloos aan bij de directe behoefte in de markt. Liefst 1,3 miljoen naoorlogse rijtjeswoningen voldoen niet aan huidige en toekomstige eisen voor energiegebruik. Omdat uitsluitend woningisolatie niet kostendekkend is te maken is er in aansluiting hierop door Sean en Doris goed nagedacht over schilrenovatie in combinatie met woningverbetering c.q. uitbreiding als oplossing.”

De winnaars van de aanmoedigingsprijs ontvingen als waardering een certificaat en een geldbedrag.

Voor het volledige juryrapport, de WoodChallenge 2009-inzendingen en overige informatie verwijzen wij graag naar www.woodchallenge.nl

De deskundige WoodChallenge 2009-jury bestond uit:
Arnold Koomen, directeur Koninklijke Jongeneel BV, Utrecht (juryvoorzitter, namens initiatiefnemer Koninklijke VVNH);
ir. Els Zijlstra (architect en directeur Materia, Naarden); prof.ir. René van Zuuk, (directeur René van Zuuk Architekten bv, Almere en hoogleraar Architectonisch Ontwerpen TU Eindhoven); Jan D. de Jong (TNO Bouw en Ondergrond, Delft); Hans de Groot (redacteur Het Houtblad, Rotterdam);
dr.ing. Peter J. Fraanje (senior beleidsmedewerker Innovatie, Bouwend Nederland, Zoetermeer); ir. Eric D. de Munck (secretaris en projectleider Centrum Hout, Almere).

WoodChallenge 2010 is vanaf nu weer geopend voor studenten aan mbo, hbo en universiteiten (o.a. bouwkunde, civiele techniek en van andere studies als technische bedrijfskunde, architectuur, milieukunde en biochemie). Voorwaarden zijn ondermeer dat de inzending betrekking heeft op een onderzoek/project uit het lopende studiejaar en dat men verbonden is aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Deelname kan individueel, maar ook in groepen.

De initiatiefnemers van de WoodChallenge dagen studenten en docenten wederom uit een opmerkelijke prestatie of innovatieve en praktisch uitvoerbare vinding neer te zetten die het gebruik of imago van hout verbetert. De jury op haar beurt hoopt dat de inzenders het hen in 2010 nog moeilijker zullen maken. Zij worden uitgedaagd nog meer durf en visie, en innovatief denken ten toon te spreiden en hun voorgangers te overtreffen in kwaliteit en inhoudelijke onderbouwing. De WoodChallenge jury is er klaar voor.

Studenten kunnen het best gebruik maken van de mogelijkheid van voorinschrijving. Hiermee kunnen de inzenders gratis gebruik maken van kennis en informatie van Centrum Hout op het gebeid van hout en houtproducten; voorinschrijving vóór 1 juni 2010. De definitieve inzendingen dienen bij Centrum Hout in bezit te zijn op 1 september 2010. Voor meer informatie, voorwaarden en inschrijvingen: www.woodchallenge.nl.

Bron: www.woodchallenge.nl